یکشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
December 17, 2017
  جستجو


آخرین اخبار
تعرفه ها

با پارس فارس خیلی راحت میتونید با افزایش بازدید در پیج خودتان درآمدتان را بیشتر کنید!

در حال حاضر اگر شما از پست تون  10 هزار بازدید دریافت کنید 50 هزار تومان محاسبه میگردد، طبق سطح های کاربری بعد از رسیدن بازدید کل پست های شما به 300 هزار بازدید , هر 10 هزار بازدید شما 100 هزار تومان محاسبه خواهد شد!

سطح های کاربری را به ترتیب زیر دنبال کنید و درآمد خود را روز به روز در پارس فارس بیشتر کنید!

کارت خبرنگاری خود را بعد از رسیدن به سطح سوم دریافت میکنید

 Top