حمیدرضا طوسی و شهاب الدین موسوی به عنوان داوران اول و دوم قضاوت این دیدار را برعهده داشتند. اسلوونی با این برد حریف تیم ایران دو در دیدار اول مرحله نیمه نهایی شد.