پنجشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۷
December 13, 2018
  جستجو

سرويس اشتراک ويديو ‎آیا میدانستید با پیوستن به کاربران افتخارى پارس فارس می توانید مطلب منتشر کنید و همه بازديد هايتان را به پول تبديل كنيد ؟

همین الان به ما بپیوندید و کسب درآمدتونو شروع کنید !


به روز نبودن تجهیزات و خطای انسانی در معدن یورت آزادشهر

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶       ۱۷:۱۷       2/18072     
پارس فارس - گفت و گوی اختصاصی در رابطه با حادثه معدن یورت آزادشهر با جناب مهندس بابک نیک دهقان.

 به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن پایگاه خبری پارس فارس، در گفت و گوی ویژه با مهندس بابک نیک دهقان کارشناس ارشد معدن و ناریه علت حادثه ایمن نبودن، به روز نبودن تجهیزات و خطای انسانی در معدن یورت ازادشهر بوده است.

شرح گفت و گو

در ابتدا لازم میدانم به خانوادهایی که عزیزانشان را در این حادثه ناگوار از دست داده اند  تسلیت عرض نمایم و از خداوند برایشان صبرو ارامش  خواستارم.

 در این گزارش  به صورت کلی ایمنی کار در معادن گازدار و گرد ذغالدار بررسی خواهد شد!

به طور کلی مواردی که میتواند کار در معدن را کم خطر و ایمن کند چه مواردی هستند ؟

در کل رعایت کردن یک سری  موارد برای صاحبان معادن دولتی و خصوصی وهم برای معدن کاران واجب الاجراست و کمک به ایمن سازی این شغل میکند که عبارتند از :

 در معادن گازدار و گرد ذغالدار

باید اینگونه باشد که تمام قسمتهاي دروني معدن غير از قسمتهايي که مسدود گرديده , بوسيله گردش منظم هواي سالم تهويه شود به طوريکه جريان هوا محسوس باشد..

همچنین هواي معدن بايد از نظر گرما و رطوبت قابل تحمل بوده و همواره مقدار گرد وغبار و گازهاي مضر آن کمتر يا برابر حد مجاز باشد.

در معادن ذغال سنگ عیارگازهای متان وسولفید هیدروژن نباید از حد مجازتعیین شده تجاوز کند.

سرپرست معدن و مسئول ایمنی معدن ،باید فواصل زماني اندازه“گيري و دستگاه“هاي مناسب براي اندازه“گيري مشخصات هواي معدن را باتوجه به انواع گازهاي متصاعده، تعيين و دردفتر مخصوص تهويه ثبت کنند..

اندازه گيري مشخصات هواي معدن، علاوه بر ثبت در دفتر مخصوص تهويه لازم است هربار روي تابلوهايي که به اين منظور اختصاص داده شده و درمحل ورودي معدن و يا پذيرگاه“هاي طبقات و يا محل هاي اندازه گيري نصب مي گردد ثبت شود.

درصورت افزايش درجه حرارت جبهه کار ازميزان استاندارد(به مدت طولاني) متناسب با مقدار افزايش درجه حرارت مي بايست ساعت کار عادي را براساس آئين“نامه کارهاي سخت و زيان آور مصوب شوراي عالي حفاظت فني و با اطلاع سرپرست معدن کاهش داد.

دستگاه هاي گازسنج و اندازه گيري مشخصات هوا بايد به طور متناوب طبق دستورالعمل کارخانه سازنده يا دستورالعملي که به تأييد مسئول ايمني معدن و مسئول معدن رسيده است، توسط افراد آموزش ديده مورد بازديد و کنترل قرار گيرد.

 اندازه گيري مواد زيان آور در معادن(گردو غبار و گازهاي مضر) شامل تعيين وسايل مورد نياز و روش اندازه گيري جهت تعيين حد آستانه مجاز(8 ساعته) مي بايست انجام پذيرد.

تعيين مقدار مجاز لحظه ای مي بايست در زمان هاي معين توسط مسئولين ذيربط در معدن انجام شود.

در معادني که تعداد کارگران زيرزميني آن درهرنوبت کار از 100 نفر تجاوز کند و همچنين درکليه معادن ذغال سنگ و معادني که احتمال وجود گازهاي مضر و خطرناک در آنها مي رود مسئوليت امر تهويه معدن بايد برعهده يک فرد صلاحيت دار گذاشته شود.

راهروهاي مخصوص گردش هوا بايد مرتباً بازديد شده و هميشه تميز و بدون مانع بوده و درصورت ريزش فوراً تعمير شود.

درمواقعي که تهويه معدن به طور طبيعي انجام مي شود بايد درفصولي که جهت جريان هوا تغيير مي کند ترتيبي داده شود که از اختلال در تهويه معدن جلوگيري شود.

در موارديکه تهويه طبيعي کافي نباشد بايد از وسايل تهويه مصنوعي استفاده شود. گردش هوايي که توسط اين وسايل ايجاد مي شود تاآنجا که ممکن است بايد با گردش طبيعي هوا مطابقت داشته باشد.

هرگاه در معدني حتي يک بار و در يک نقطه از آن گاز مشاهده گردد و يا امکان نشت گاز ذغال وجود داشته باشد آن معدن جزو معادن گازخيز شمرده مي شود. در اينگونه معادن و معادن داراي گرد ذغال“سنگ علاوه بر لازم الاجرا بودن کليه موارد گفته شده در بالا بادبزنهاي اصلي تهويه نیز بايد در محفظه غيرقابل اشتعالي نصب شود و در محل مناسبي مجاور دهانه چاه يا دهانه تونل قرار گيرد و در مواقع لزوم تعويض جهت جريان هوا امکانپذير باشد همچنین لازم است .

بادبزنها هرهفته به وسيله مسئول مربوطه بازديد شود !

 

معادن گازدار برحسب مقدار گاز متان به چهار طبقه تقسيم مي گردند .

نوع طبقه بندي

تا 5 مترمکعب برتن

طبقه يک

 مترمکعب برتن 10 – 5

طبقه دو

مترمکعب برتن15- 10

طبقه سه

بيشتر از 15 متر مکعب برتن

 

حد مجاز گاز ذغال در قسمت های مختلف معدن به شرح زير مي باشد:

الف - در مسير هواي برگشتي از هر جبهه کار کمتراز 1 درصد

ب - در مسير هواي خروجي از شبکه معدن کمتر از 75/0 درصد

پ - در مسير هواي تازه براي تهويه هر جبهه کار کمتر از 5/0 درصد

ت – در محلهاي تعميراتي؜ متروکه و ريزشي و در مدت کوتاه کمتر از 2 درصد

در معادن گازدار و گرد ذغالدار تهويه به طريق طبيعي مجاز نيست.

اندازه گیری حد مجاز گازها در معادن به عهده چه کسیست ؟!

تمام تکنسين ها و سرکارگران معدن بايد آموزش هاي لازم را براي اندازه گيري گاز ديده باشند. کارگران نيز بايد بانحوه اندازه گيری گاز متان و دي اکسيدکربن آشنا بوده و به خوبي ازخطرات اين گازها آگاهي داشته باشند

تکنسين هاي گروه تهويه و مسئولان اندازه گيري گاز موظف هستند قبل از شروع هر نوبت کاري در محل حاضر شده و کارگاه ها و محل های مشکوک را بازديد نموده و عيار گاز ذغال را به وسيله دستگاه گاز ذغال سنج اندازه“گيري نمايند!

اگر موارد گفته شده به هردلیلی رعایت نشود و گاز زغال سنگ از حد مجاز بیشتر باشد چه تمهیداتی برای جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه معدن یورت باید اعمال شود ؟

درصورت بالابودن عيار گاز ذغال از حد مجاز مربوطه بايد از ورود کارگران به آن محل جلوگيري کرده و تحت نظر مسئول مربوطه نسبت به افزايش ميزان تهويه به منظور پايين آوردن عيار گاز ذغال تا حد مجاز اقدام نمود.

 

استاندارد زمانی چک کردن میزان گاز در معادن به چه صورت و با چه کیفیتی است ؟

محلها و فواصل زماني اندازه گيري گاز توسط سرپرست معدن يا مسئول ايمني تعيين مي“شود. درهرحال حداقل تعداد دفعات اندازه گيري گاز، در محلهاي فاقد گازسنج اتوماتيک ثابت، بايد به قرار زير باشد:

الف - هواي برگشتي از هر جبهه کار فعال، در معادن طبقه 1 و 2 دوبار درهرنوبتکاري و در معادن طبقه 3 و 4 و معادن خطرناک ازنظر پرتاب ناگهاني، سه بار در هرنوبت کاري

ب - هواي برگشتي ازهر جبهه کار غيرفعال يک“بار در روز

پ - در جايگاه ماشين آلات (مثل وينچ و غيره) يک بار در روز

ت – هواي خروجي يک بار در روز

علاوه بر اندازه گيري هاي منظم جاري، تمام کارکنان نظارت فني (مسئولين ايمني، مهندسين و تکنسينها) موظف هستند هنگام بازديد از جبهه کارها، غلظت گاز را اندازه گيري نمايند

بعد از هر توقف بادبزن و نيز پس از رفع اشکال در امر تهويه و عادي شدن آن، عيار گاز درنزديکي و در فاصله حداقل

  متري دستگاه هاي الکتريکي اندازه گيري شده و درصورت مجازبودن راه اندازي شوند 20

اگر عيار گاز در محلي بيش از حد مجاز باشد بايد بلافاصله جريان برق را قطع، کار را تعطيل و کارگران را از محل خارج کرد. شروع مجدد کار پس از انجام تهويه کافي و رسيدن عيار گاز به حد مجاز امکان پذير است

آتشباری در شرايطي که عيار گاز بيش از 1 درصد ميباشد ممنوع است

به نظر شما علت اصلی حادثه انفجار معدن زغال سنگ یورت ازادشهر چه بود ؟

در معادن داراي گاز ذغال و گرد و غبار خطرناک، انجام هرنوع عملي که ايجاد جرقه يا شعله نمايد ممنوع است و کليه تجهيزات و دستگاه ها بايد ضد جرقه باشند

قطع سيستم تهويه يا خاموش کردن بادبزن های اصلي يا تعويض سيستم کار آنها به استثنا موارد اجتناب ناپذير و سوانح، فقط به دستور کتبي مسئول يا سرپرست معدن و اطلاع مسئول ايمني انجام گيرد!

 

قسمتهايي که بهره برداري آنها به پايان رسيده يا موقتاً تعطيل شده و يا مورد استفاده قرار نمي گيرند نيز بايد مانند ساير قسمت ها به خوبي تهويه شوند و يا به وسيله مصالح مناسب به طور مناسب به طور نفوذناپذير کاملاً مسدود گردند.

تهويه موضعي به وسيله لوله تهويه منشعب در معادن طبقه 3 و 4  که قبلا توضیح داده شد و معادن خطرناک ازنظر پرتاب ناگهاني گاز ممنوع است.

در معادن گازخيز چنانچه رساندن عيار گاز به حد مجاز با دستگاه های تهويه دشوار باشد بايد قبل از استخراج عمل تخليه گاز (دگازاژ) از لايه موردنظر و لايه های مجاور به عمل آيد.

 در معادني که احتمال خودسوزي دارند بايد حداقل يک بار در هر نوبت کاري عيار دي اکسيد کربن در جبهه کارها اندازه گيري شوند.

در معادن داراي گردوغبار زيان آور و خطرناک، براي هر جبهه کار بايد براي برطرف نمودن گردو غبار مقدار هواي اضافي درنظر گرفته شود.

ذغال سنگ هايي که هنگام استخراج گرد توليد مي نمايند، بايد به اندازه کافي با آب مرطوب شوند و هنگام استخراج و در محل های بارگيري به واگن نيز بايد آب پاشيده شود

در جبهه کارها و مناطقي که در آنها خطر انفجار گرد ذغال سنگ وجود دارد بايد مرتباً گرد ذغال سنگ موجود روي سقف و زمين و ديوارها و وسايل نگهداري را جمع اوري و خارج نمود و به منظور پيشگيري از بروز انفجار، مقدار مواد سوزا در گردوخاک انباشته نبايد از 30 درصد بيشتر باشد. بهعلاوه روي سطوح بايد آب آهک، يا خاک نرم و يا مواد ديگر پاشيده شود.

در معادني که درآنها خاک پاشي معمول است بايد ويژگيهاي محل و تاريخ خاک پاشي و نمونه برداري از مخلوط خاک و گرد ذغال سنگ موجود در محل و همچنين نتايج آزمايش های مربوطه به قابليت اشتعال نمونه گرفته شده، دردفتر مخصوصي ثبت شود.

چنانچه ميزان مواد سوختي در نمونه گرفته شده،  از 30 درصد تجاوز نمايد بايد بلافاصله با خاک پاشي مجدد عيار آن پايين آورده شود.

در محلهاي حساس معدن ازقبيل درب های تهويه پمپ ها تأسيسات اصلي برق و محلهاي بارگيري ذغال سنگ بايد حداقل نيم تن خاک مخصوص خاک پاشي به عنوان ذخيره نگهداري شود.

البته در مورد ایمنی ناریه (مواد منفجره صنعتی) در معادن ذغال سنگ باید گفت که در این نوع معدن حتما باید از چاشنی با پوکه مسی یا برنج استفاده کرد و کار با چاشنی پوکه الومینیومی اکیدأ ممنوع میباشد!

و البته در این معادن از دینامیت های انتی گریزو یا ضد گاز استفاده میشود این دینامیت ها نسبت به دینامیت های معمولی درجه حرارت پایین تری تولید میکند به نحوی که باعث انفجار گرد ذغال و یا گاز متان نخواهد شد. بطوریکه اگر در یک اطاق یک متر مکعب حجم داشته باشیم و 30 تا 20 گرم گرد ذغال در ان به درجه حرارت 800 الی 700 درجه سانتی گراد برسد انفجار ان حتمی است. در این مواقع بایستی از دینامیت انتی گریزو استفاده نمود. همچنین اگر مقدار گاز متان به تنهایی به 6 الی  5 درصد برسد در درجه حرارت 650درجه منفجر میشود که باید در این مواقع هم از دینامیت انتی گریزو استفاده نمود.

انتهای پیام

 

لینک کوتاه :

دیدگاه کاربران

  • ۱۳۹۶/۲/۱۹
  • ۱۳:۱۷


عالی تمام

  • ۱۳۹۶/۳/۱۰
  • ۱۲:۲۵


مرسی تمام

bndtest
  • ۱۳۹۶/۴/۱۱
  • ۱۸:۱۵


توفیق

درج دیدگاه

Top