سه شنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۱
July 5, 2022
  جستجو

سرويس اشتراک ويديو ‎آیا میدانستید با پیوستن به کاربران افتخارى پارس فارس می توانید مطلب منتشر کنید و همه بازديد هايتان را به پول تبديل كنيد ؟

همین الان به ما بپیوندید و کسب درآمدتونو شروع کنید !


آخرین تغییرات آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان/آنچه آموزش و پرورش به دولت ارسال کرد

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱       ۰۰:۲۶       2/142250     
دایره رتبه‌بندی معلمان شامل افرادی است که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند که می‌توان به آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امورتربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون واحد آموزشی و تربیتی اشاره کرد.  

 

رتبه‌بندی معلمان این روزها کلیدواژه‌ای است که در محافل مختلف درباره آن بحث و صحبت می‌شود چرا که به نظر می‌رسد، روزهای به ثمر رسیدن میوه آن فرا رسیده است.

لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از یک سال بررسی در مجلس، به تصویب رسید و با تأیید شورای نگهبان، به دولت ارائه شد تا آیین‌نامه آن، تدوین شود و به مرحله اجرایی شدن برود.

وزارت آموزش و پرورش که قبل از به تصویب رسیدن لایحه اعلام کرده بود که آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان آماده است، تیمی تشکیل داد و تلاش شد که از نظرات کارشناسان و معلمان استفاده شود و در نهایت هم عباس نجار سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: «آیین‌نامه‌ای که در حال حاضر تقدیم هیأت دولت شده است، به نوعی برگرفته از نظر جمع هست و با تغییراتی که در پیش‌نویس آیین‌نامه صورت گرفته بود، روز به روز آیین‌نامه تکمیل‌تر شد به نوعی که نسخه آخر، بیست و ششمین نسخه بود».

نکته قابل توجه این است هر بار که یکی از این نسخه‌ها آماده می‌شد، در فضای مجازی به ‌گونه‌ای پخش می‌شد که انگار نسخه اصلی است و بازتاب گسترده‌ای را نیز در بین معلمان به وجود می‌آورد؛ به عبارت دیگر به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش برای امانتداری پیش‌نویس‌ها تدابیری نیندیشیده بود تا حواشی در سطح گسترده دامن‌گیر آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان نشود. 

اما ببینیم در آخرین نسخه‌ای که به دولت ارائه شده است، چه چیزی تصویب شده است:

کدام گروه از فرهنگیان مشمول رتبه‌بندی می‌شوند؟

دایره مشمولان افرادی که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امورتربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون واحد آموزشی و تربیتی.

تبصره 1: افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب 17 آذر 58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره 2: آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری حسب شرایط ذیربط از رتبه بندی برخوردار نمی‌شوند.

ماده 3 -معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربه، خود با رعایت ضوابط مندرج در قانون و این آیین‌نامه در یکی از رتبه‌های پنجگانه به ترتیب آموزشیارمعلم، مربی‌معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم قرار می‌گیرند.

فرایند رتبه‌بندی

فرایند رتبه‌بندی برای مشمولین بر مبنای امتیازات مکتسبه ناشی از معیارهای ذیل و با رعایت ترتیب اولویت انجام می‌شود:

تبصره: علاوه بر امتیازات جدول فوق، امتیازات ویژه‌ای به ایثارگران و نخبگان شرح ذیل اختصاص می‌یابد:

- ایثارگران مشمول موضوع ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیرماه 1386 مجلس شورای اسلامی 25 امتیاز

- نخبگان با تأیید بنیاد ملی نخبگان 25 امتیاز 

جدول حداقل امتیازات ضروری متناسب با هر رتبه 

ارتقاء رتبه

در این مرحله برای احراز رتبه بعدی بر اساس معیارهای ذیل امتیازات صرفاً در بازه زمانی رتبه فعلی تا رتبه بعدی قابـل محاسبه خواهد بود و امتیازات قبلی برای احراز رتبه جدید فاقد اعتبار و قابل محاسبه نمی‌باشد.

معیار شایستگی عمومی

در چارچوب تعاریف مندرج در بندهای 2 و 1-3 ماده 2 قانون مؤلفه‌ها و امتیازات مربوط به این معیار به شـرح جدول ذیـل تعیین می‌شود:

معیار شایستگی تخصصی:

مطابق با تعریف مندرج در بندهای 2 و 2-3 ماده 2 قانون، مؤلفه‌ها و امتیازات مربوط به این معیار به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

معیار شایستگی حرفه‌ای:

بر مبنای تعریف مندرج در بندهای 2 و 3-3 ماده 2 قانون، مؤلفه‌ها و امتیازات مربوط به ایـن معیـار بـه شـرح جـدول ذیـل تعیین می‌شود:

معیار تجربه

بر مبنای تعریف مندرج در بند چهار ماده دو قانون، به توانمندی‌هایی اطلاق می شود که افراد مشمول قانون در طول سال‌های خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب نموده‌اند. مؤلفه‌ها و امتیازات مربـوط بـه ایـن معیار به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:  

حداقل امتیازات ضروری متناسب با هر رتبه در هر یک از شایستگی‌های موضوع این ماده به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

سامانه رتبه‌بندی ایجاد می‌شود

بر اساس این آیین‌نامه وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور اجرای فرایند رتبه‌بندی معلمان علاوه بر استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی تخصصـی و حرفه‌ای معلمان (موضوع راهکار شماره 2-10 سند تحول بنیادین)، نسبت به طراحی و استقرار سامانه رتبه‌بندی بـه منظـور دریافت مدارک و مستندات با رعایت مقررات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه اقـدام نماید، بـه نحـوی کـه فراینـد ثبـت درخواست، گردآوری و بارگذاری مستندات و مدارک تأییدشده، بررسی پرونده و تأیید امتیازات مکتسبه، تعیین رتبه‌معلمـان توسط هیأت ممیزه ذیربط و اطلاع‌رسانی مستمر از وضعیت پرونده به مشمولان و پاسخگویی به اعتراضات احتمالی از طریق این سامانه انجام گیرد.

این سامانه پس از مرحله استقرار، ارتقا خواهد یافت و به عنوان سامانه رتبه‌بندی علاوه بـر شـفاف سازی تمامی فرایندهای رتبه‌بندی و تسهیل دسترسی به اطلاعات، به منبع اصلی گردآوری، تولید، به‌روزرسانی داده‌های انبوه در طول زمـان تبدیل خواهد شد. تحلیل هوشمند این داده‌ها پایه اصلی رتبه‌بندی (ارتقا و تنزل رتبه) خواهد بود.

ناگفته نماند فرایند رتبه‌بندی برای تمامی مشمولان قانون با ثبت درخواسـت و بارگذاری مـدارک و مستندات لازم توسط متقاضی در سامانه رتبه‌بندی آغاز می‌شود.

سایر داده‌های لازم برای ارزیابی و رتبه‌بندی مطابق فراینـد منـدرج در ایـن مـاده گردآوری و مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسؤولیت راهنمایی، چگونگی تشکیل پرونده و طی مراحل رتبه‌بندی بر عهده مرکز برنامه‌ریزی نیـروی انسانی و امور اداری قرار دارد.

 بررسی رتبه‌بندی معلمان در کمیسون دولت از هفته آینده

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه‌بندی معلمان، گفت: این دولت عزم جدی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان دارد و با همکاری مجلس و شورای نگهبان، رتبه‌بندی را که به یک شعار تبدیل شده بود، از شعار به عمل تبدیل کرد و از هفته آینده در کمیسیون دولت مطرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه این رتبه‌بندی کاملا متفاوت از جهت کمی و کیفی با رتبه‌بندی است که قبلا دولت پیشنهاد کرده بود، گفت: الحمدالله اقدامات برای ارتقای کیفیت نظام تربیتی شروع شده است و امیدواریم شاهد ارتقای نظام آموزشی و ما به‌ازای معیشت معلمان خواهیم بود.

صادق ستاری‌فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز درباره آیین‌نامه رتبه‌بندی که به دولت ارائه شده است، گفت: آیین نامه ارائه شده به دولت، آیین‌نامه پیشنهادی است و در دو مرحله کمیسیون و هیأت وزیران امکان ایجاد تغییر در برخی مفاد را دارد اما بلافاصله بعد از ابلاغ آیین نامه از سوی هیأت وزیران به جد، اجرای رتبه بندی را در دستورکار قرار می‌دهیم.

به گزارش فارس، اکنون باید ببینیم در دولت چه اتفاقی برای آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان خواهد افتاد ولی در هر صورت قرار است تا پایان خرداد احکام رتبه‌بندی معلمان صادر شود. 

انتهای پیام/

فارس

لینک کوتاه :

دیدگاه کاربران

تا الان دیدگاهی در رابطه با این مطلب ثبت نشده !

درج دیدگاه

Top
زد وان فیلم دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم فروش گلاب دانلود آهنگ جدید رپ فارسی